• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Een blog? Daar zijn er toch al 144.237.969 van?

Gepubliceerd op 15 april 2019 om 19:50

Welkom in mijn wereld. Hier lees je alledaagse dingen, heb-ik-dat-momentjes, ervaringen, tegenslagen en hoe ik daar dan mee omga. Heb jij tips of doe jij dingen anders? Laat het vooral weten in de comments! Het zou toch super leuk zijn om elkaar en andere lezers te helpen en inspireren!?

 

Mijn bedoeling was om met deze eerste blog mezelf voor te stellen zodat jullie weten van wie je een verhaaltje zit te lezen. Maar da's zo standaard. Het is veel leuker om mij via mijn blogs te leren kennen en er zo achter te komen wie ik ben. De rest... daar kom je vanzelf wel achter. Dit ben ik, trouwens:

 

Ik vind het fijn om dingen van me af te schrijven. Dat is mijn uitlaatklep. Sinds een paar jaar ben ik (op mijn gemakje) bezig aan een boek, waarop laatst iemand zei: "Mies, waarom begin je eigenlijk geen blog? Dan kun je toch ook van je afschrijven? En misschien hebben mensen er dan wat aan."

Tja, want laten we eerlijk zijn: Dat boek komt er niet. Misschien wel voor mezelf maar niet in de 'open lucht'. Dus ben ik inderdaad gaan nadenken over een blog.

 

"Waar gaat een blog over? Daar heb ik toch helemaal geen verstand van. Hoe begin ik zoiets en waar?" Pfff, zoveel vragen (en onwetendheid). Uiteindelijk heb ik mijn laptop gepakt en ben ik research gaan doen, wat resulteerde in nog meer vragen. Dat schiet lekker op. Nog meer research gedaan, andere blogs gaan lezen en een website en Instagram aangemaakt. Nou, volgens mij ben ik er klaar voor! Al doende leert men, nietwaar?

 

Ik kan in ieder geval niet wachten om gadgets die ik heb uitgeprobeerd met jullie te delen, ervaringen met jullie uit te wisselen over dagelijkse dingen en jullie (hopelijk) te inspireren, amuseren en informeren!

 

Tot snel,

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

A blog? There are already 144,237,969 of them, right?

Welcome to my world. Here you read everyday things, I have that moments, experiences, setbacks and how I deal with them. Do you have tips or do things differently? Let us know in the comments! Wouldn't it be great fun to help and inspire each other and other readers !?

 

My intention was to introduce myself with this first blog so that you know who you are reading a story about. But that's so standard. It's much more fun to get to know me through my blogs and find out who I am. The rest ... you'll find out for yourself. 

 

I like to write things down. That's my outlet. For a few years now I have been working (at ease) on a book, to which someone recently said: "Mies, why don't you start a blog? And maybe people will benefit from it."

Well, let's be honest: that book will not be published. Maybe for myself but not in the 'open air'. So I did start thinking about a blog.

 

"What is a blog about? I don't understand that at all. How do I start something like that and where?" Phew, so many questions (and ignorance). Eventually I grabbed my laptop and started doing research, which resulted in even more questions. That makes good progress. Did some more research, read other blogs and created a website and Instagram. Well, I think I'm ready! People learn by doing, don't they?

 

In any case, I can't wait to share gadgets I have tried out with you, exchange experiences with you about daily things and (hopefully) inspire, amuse and inform you!

 

See you soon,

 

Love, Mies


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.