• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Dankbaar voor dankbaarheid

Gepubliceerd op 28 april 2019 om 19:50

Tegenwoordig hebben we het allemaal druk. Druk met school, druk met werk, druk met kinderen, gewoon druk. Daardoor zijn we geneigd in een sleur te raken en dingen niet meer te zien. We gaan gewoon door, vaak op de automatische piloot. Maar wat nou als we even een momentje stilstaan?

 

Om me heen hoor ik regelmatig mensen klagen: over werk, vrienden, de auto en het weer. Zelf maakte ik me hier ook schuldig aan. Ik merkte dat ik niet eens doorhad dat ik klaagde. Dat ik maar doorging. Dat alles langs me heen ging. Tot het moment dat ik stil begon te staan bij dingen. Bij dingen die je eigenlijk als vanzelfsprekend beschouwd.

 

Toen ik begon met mindfulness (o.a. vanwege mijn vorige blog) kwam vaak het woord dankbaarheid naar voren. Als je daarover na gaat denken: ze hebben nog gelijk ook! Wees dankbaar als je opstaat, voor het feit dat je wakker bent geworden en er een nieuwe dag aangebroken is. Wees dankbaar voor je werk, er zitten genoeg mensen zonder. Wees dankbaar voor de mensen om je heen en vertel het ze ook. Wees dankbaar.

Probeer in ieder geval één keer in de week 3 dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Dit kun je uitbreiden naar elke dag. Elke dag even een momentje van rust, van aarden en van bewustzijn. Als je buiten loopt, adem dan diep in en wees dankbaar voor je vrijheid. Voor de zonnestralen op je huid. Voor de prachtige bloemen die in bloei staan en groet iemand die voorbij loopt.

 

Zelf ben ik dankbaar voor mijn 2 diertjes, voor mijn vriend, voor mijn vaste contract, voor mijn gezondheid, voor mijn vrienden en familie en voor het feit dat ik dankbaar kan zijn en hier inzicht in heb. Het is heel fijn om elke dag even hierbij stil te staan. Maakt het leven ook net even wat aangenamer.

 

Wat mij persoonlijk heel erg heeft geholpen is het boekje van Vertellis Chapters. Hierin schrijf je elke dag (of 1 keer per week) op waar je dankbaar voor bent, wat je doelen zijn en dit werkt! Het is in verschillende thema's ingedeeld en is een bron van inspiratie. Hierdoor word je veel positiever, zelfverzekerder en bewuster.

 

Sta jij wel eens stil bij dankbaarheid? Waar ben jij dankbaar voor? Wil je proberen hier vaker bij stil te staan? Laat een bericht achter in de comments!

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Grateful for Gratitude 

Today we are all busy. Busy with school, busy with work, busy with children, just busy. As a result, we tend to get into a rut and not see things anymore. We just keep going, often on autopilot. But what if we stop for a moment?

 

Around me I regularly hear people complaining: about work, friends, the car and the weather. I was also guilty of this myself. I found myself not even aware that I was complaining. That I just kept going. That everything passed me by. Until the moment I started to think about things. With things that you actually take for granted.

 

When I started with mindfulness (partly because of my previous blog) the word gratitude often came up. If you start thinking about that: they are right too! When you get up, be grateful that you have woken up and a new day has arrived. Be grateful for your work, there are plenty of people without it. Be grateful for the people around you and tell them. Be grateful.

 

At least once a week try to write down 3 things that you are grateful for. You can extend this to every day. Every day a moment of rest, of grounding and of consciousness. When you walk outside, take a deep breath and be grateful for your freedom. For the sun's rays on your skin. For the beautiful flowers that are in bloom and greet someone who walks by.

 

I am grateful for my 2 animals, for my friend, for my permanent contract, for my health, for my friends and family and for the fact that I can be grateful and have insight into this. It is very nice to reflect on this every day. Also makes life just that little bit more pleasant.

 

What helped me a lot personally is the booklet by Vertellis Chapters. In this document you write down every day (or once a week) what you are grateful for, what your goals are and this works! It is divided into different themes and is a source of inspiration. This makes you much more positive, more confident and more aware.

 

Do you ever think about gratitude? What are you grateful for? Would you like to try to think about this more often? Leave a message in the comments!

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.