• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Zondag dingen

Gepubliceerd op 5 mei 2019 om 18:45

Eigenlijk was het de bedoeling over iets anders te bloggen vandaag, maar mijn week verliep onverwachts anders dan gepland. Mijn moeder is plotseling opgenomen geweest in het ziekenhuis dus ik heb de afgelopen dagen daar doorgebracht. Vandaag ben ik een dagje thuis, druk bezig met ontspannen en 'zondagdingen'.

 

Met mijn moeder gaat het inmiddels wat beter, ze is weer thuis maar over 2 weken terug naar de cardioloog. Dat was schrikken! Vandaag kan ik dus ontspannen na deze hectische week. Het is ook nog eens mijn favoriete dag: zondag!

 

Ik ben altijd vroeg wakker (rond 5.00/5.30 uur), ook op mijn vrije dagen. Heerlijk vind ik dat, vooral op zondag! Iedereen slaapt nog en het is, op een vogel-fluit-concert buiten na, stil op straat. Omdat ik zo vroeg wakker ben heb ik de hele zondag nog voor me en kan van alles gaan doen! Vandaag is het bevrijdingsdag maar ook rotweer, dus blijf ik binnen.

Het eerste wat ik doe is met de hond naar buiten, lekker een stukje wandelen samen. Daarna ontbijt ik en kijk wat vlogs of GA op Youtube. Terwijl mijn ontbijt wat is gezakt kleed ik me om in mijn sportkleding en ga ik sporten en ik sluit af met yoga. Ontstressen!

 

Als het mooi weer is ben ik het liefst buiten of in het bos maar vind het ook niet erg om binnen wat te rommelen als het slecht weer is. Ideaal voor klusjes die nog gedaan moeten worden bijvoorbeeld. Ik heb wat fotolijstjes opgehangen met posters erin en mijn badkamer geboend. Ondertussen Spotify in mijn oren met mijn favo playlist (hoe kan het ook anders): Easy on Sunday. Verder een film gekeken op Netflix, blogs gelezen en inspiratie opgedaan. Vooral voor mijn Instagramfeed. Gewoon even een dagje rustig aan.

 

Binnenkort trouwens een leuk nieuwtje waar jullie ook wat aan hebben, dus hou mijn blog in de gaten! :-)

 

Wat doe jij het liefst op zondag? Bij mooi of slecht weer? Laat een bericht achter in de comments of op Instagram.

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Sunday Things

I was supposed to blog about something else today, but my week turned out unexpectedly different than planned. My mother was suddenly hospitalized so I've spent the last few days there. Today I am at home for a day, busy with relaxing and 'Sunday things'.

 

My mother is doing better now, she is back home but back to the cardiologist in 2 weeks. That was shocking! So today I can relax after this hectic week. It is also my favorite day: Sunday!

 

I always wake up early (around 5am / 5.30am), even on my days off. I love that, especially on Sundays! Everyone is still asleep and, except for a bird-flute concert outside, it is quiet on the street. Because I wake up so early, I still have all Sunday ahead of me and I can do anything! Today is liberation day but also bad weather, so I stay inside.

The first thing I do is take the dog outside, take a walk together. Then I have breakfast and watch some vlogs or GA on Youtube. While my breakfast has gone down a bit, I change into my sports clothes and go out for a workout and finish with yoga. De-stress!

 

When the weather is nice I prefer to be outside or in the woods, but I also don't mind messing around when the weather is bad. Ideal for chores that still have to be done, for example. I put up some picture frames with posters in them and polished my bathroom. Meanwhile Spotify in my ears with my favorite playlist (how could it be otherwise): Easy on Sunday. Also watched a movie on Netflix, read blogs and got inspired. Especially for my Instagram feed. Just take it easy for a day.

 

By the way, soon a nice piece of news that will also help you, so keep an eye on my blog! :-)

 

What do you prefer to do on a Sunday? In good or bad weather? Leave a message in the comments or on Instagram.

 

Love, Mies

 

------------------------------------- ENGLISH LANGUAGE BELOW ---------- ---------------------------


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.