• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Op jacht naar de schat!

Gepubliceerd op 21 augustus 2019 om 18:14

Sinds een aantal jaar doe ik aan "schattenjagen". Je vind ze door heel Nederland, zelfs door de hele wereld. Sommigen zijn klein, anderen zijn groot. Je moet goed zoeken, want niets is wat het lijkt…

 

Via een vriendin kwam ik in aanmerking met Geocachen. Een cache (spreek uit als kesj) is een soort schat waarnaar je op zoek gaat. Ze zijn door anderen geplaatst/verstopt en aangemeld als Geocache. Deze caches zijn middels een officiële app en GPS te vinden. Way points (een in coördinaten vastgelegd punt) helpen je hierbij. Eigenlijk ben je aan het wandelen met een doel, want als je een cache op het spoor bent, kan het soms heel lastig zijn om erbij te komen. Of om ze te vinden want sommigen zijn echt goed verstopt. :) Ze zijn er in het klein, als een formaat van een fotorolletje, maar ook hele containers. Altijd spannend wat je gaat vinden!

 

Verschillende caches

Er zijn verschillende caches. Ze moeten allemaal voorzien zijn van een logboek. De traditionele cache is meestal een koker van een fotorolletje met een logboekje erin (nanocache). Hierin zet je je naam en de datum. Deze caches kunnen ook wat groter zijn (microcache) waarbij je iets uit de doos mag pakken en moet omruilen met wat je zelf hebt meegenomen. Mysterie- of puzzelcaches zijn ook heel leuk; je moet namelijk eerst een (ingewikkelde) puzzle oplossen voordat je de coördinaten kan bepalen. Zo zijn er nog heel veel verschillende soorten en vormen caches, een lijst hiervan vind je onderaan deze blog. Sommige caches zijn echt ontzettend creatief.

 

De app

De app die je kunt downloaden bevat alle caches bij jou in de buurt. Als je op vakantie gaat naar het buitenland, altijd even de app aanzetten want ze liggen overal! Er staat een hint bij, de grootte van de cache, foto's / ervaringen van mensen die hem al gevonden en gelogd hebben en nog veel meer. Ben je echt verslaafd aan Geocachen dan kun je een betaalde versie nemen waarbij je nog meer caches ziet. Een groot voordeel van het cachen is dat je allerlei routes en plekjes ontdekt. Zo zijn er zelfs hele trails (ook aparte,kleinere kaboutertrails voor de kids) met wel over de 100 caches die bij elkaar horen waardoor je behoorlijk wat kilometers aflegt.

 

Geocachers hebben zelfs een eigen taal. Zo kunnen niet-geocachers (Muggles/Dreuzels) niet meekijken als je een goed verstopte Geocache vind! Ben je eenmaal gewend aan het cachen? Dan kun je je ook aanmelden als Geocache-maker en een leuke Geocache in elkaar knutselen om vervolgens te verstoppen. Da's lachen!

Hierbij de lijst met verschillende caches: https://www.geocaching.nl/de-verschillende-cache-types/

Ben jij bekend met Geocache en heb je een leuke trail tip? Of heb je het nog nooit gedaan en ga je een poging wagen? Laat het weten in de comments!

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Treasure hunting

For a number of years I have been doing "treasure hunting". You can find them throughout the Netherlands, even throughout the world. Some are small, others are big. You have to look carefully, because nothing is what it seems ...

 

I became eligible with Geocaching through a friend. A cache (pronounced kesj) is a kind of treasure that you look for. They have been placed / hidden by others and registered as Geocache. These caches can be found through an official app and GPS. Way points (a point defined in coordinates) help you with this. Actually, you are walking with a goal, because if you are on the trail of a cache, it can sometimes be very difficult to get to. Or to find them because some of them are really well hidden. :) They come in miniature, like a roll of film, but also whole containers. Always exciting what you will find!

 

Different caches

There are several caches. They must all have a log. The traditional cache is usually a tube of a film with a log in it (nanocache). Here you put your name and date. These caches can also be a bit larger (micro cache) where you can take something out of the box and exchange it with what you brought yourself. Mystery or puzzle caches are also great fun; you first have to solve a (complicated) puzzle before you can determine the coordinates. There are many different types and shapes of caches, a list of which can be found at the bottom of this blog. Some caches are really, really creative.

 

The app

The app that you can download contains all the caches near you. When you go on holiday abroad, always turn on the app because they are everywhere! There is a hint, the size of the cache, photos / experiences of people who have already found and logged it and much more. If you are really addicted to Geocaching, you can take a paid version where you see even more caches. A big advantage of caching is that you discover all kinds of routes and spots. There are even entire trails (also separate, smaller gnome trails for the kids) with over 100 caches that belong together, so you can cover quite a few kilometers.

 

Geocachers even have their own language. For example, non-geocachers (Muggles / Muggles) cannot watch when you find a well-hidden Geocache! Once you get used to caching? Then you can also sign up as a Geocache maker and put together a nice Geocache to hide. That's laughing!

Here is the list of different caches: https://www.geocaching.nl/de-verschillen-cache-types/

Are you familiar with Geocache and do you have a nice trail tip? Or have you never done it and are you going to give it a try? Let us know in the comments!

 

Love, Mies

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.