• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Gestopt met roken!

Gepubliceerd op 11 november 2019 om 18:14

Vandaag ben ik een half jaar gestopt met roken. Al een aantal keer geprobeerd maar nu toch gelukt! Ineens ging de knop om en was ik er hé-le-maal klaar mee. En achteraf gezien was het helemaal niet moeilijk.

 

Begin mei kwamen we er bij toeval achter dat mijn moeder ziek is. Ze werd 's nachts naar het ziekenhuis gebracht met - wat wij dachten - een longontsteking. Maar ze bleek dus 3 lekkende hartkleppen en een beschadigde aorta ader te hebben. Ze moet nog steeds geopereerd worden. Daar ben ik zo van geschrokken dat ik ben gestopt met roken.

Ik ben vrij laat begonnen met roken. Ik was 21, dus 12 jaar geleden. In die 12 jaar heb ik zoveel (mislukte) pogingen gedaan om te stoppen. Eerst vanwege het geld. Later vanwege mijn gezondheid. Ik sportte, maar rookte toch. Heeft lekker veel nut dan, dat sporten. Maar tòch, bij bijvoorbeeld buitenlandse optredens was het altijd lekker, even een sigaretje in de pauze voordat we weer verder moeten. (en dan speel ik nog Trompet ook...). 

Ik moet zeggen dat ik niet echt superveel rookte, en thuis bijvoorbeeld niet vanwege mijn hond en kat. Maar toch, elke sigaret is er één teveel. En ik vond het altijd zo gezellig! Op een gegeven moment ben ik zelf sigaretten gaan maken, dat scheelde wel enorm in de kosten. Vooral als ik er maar 8 á 10 per dag rookte. Dan blijf je toch tegen jezelf zeggen: ach, het zijn er maar een paar per dag. 

 

Op die ene dag in mei trapte ik mijn sigaret uit en dacht: en nu ben ik er klaar mee! ik vond het zo stinken en alles rook ernaar: mijn haar, mijn kleding, mijn handen, bah. Als ik op werk had gerookt had ik altijd handcrème staan om de rooklucht te maskeren voor mijn collega's. Eigenlijk te gek voor woorden. Het feit dat het zo stonk en de ziekte van mijn moeder heeft mij doen besluiten de stap te zetten. En wat ben ik er ontzettend blij mee! 

Ik heb de eerste 2 weken wel echt gesnakt naar een sigaret maar dan nam ik een lolly. Daarna was het over. Ik kan mezelf niet eens meer voorstellen met een sigaret in mijn handen. Dat ik dat zo lang heb gedaan! En nu ruik ik mijn haar en mijn wasmiddel, heerlijk! Ik proef veel beter en ook mijn conditie is een stuk verbeterd, dat merk ik vooral bij een optreden of sporten. Als er nu iemand in de bus stapt die net heeft gerookt is het zo'n enorm vieze lucht. Zo heb ik ook al die tijd geroken, bah. 

 

Het is echt aan te raden om te stoppen met roken. Als je twijfelt, gewoon doen. Zoek afleiding en vermijd de eerste weken mensen die roken. Hanteer een stoppen-met-roken app waarin je alles kunt bijhouden. Werkt super. Vriendlief is nu ook een week gestopt, ik ben trots op jou! 

 

Ben jij een ex-roker of lukt het maar niet om te stoppen? Deel je ervaringen hieronder in de comments om elkaar een boost te geven! 

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

I quit smoking!

Today I quit smoking for half a year. Tried a number of times but now succeeded! Suddenly the switch was made and I was completely done with it. And in retrospect it was not difficult at all.

 

At the beginning of May we found out by accident that my mother is ill. She was taken to hospital at night with what we thought was pneumonia. But she turned out to have 3 leaking heart valves and a damaged aortic vein. She still needs surgery. I was so shocked that I quit smoking.

 

I started smoking quite late. I was 21, so 12 years ago. In those 12 years I have made so many (failed) attempts to quit. First because of the money. Later because of my health. I played sports, but still smoked. It is very useful, then, that sports. But anyway, for example at foreign gigs it was always nice, just a cigarette during the break before we have to continue. (and then I play Trumpet too ...).

I have to say that I didn't really smoke a lot, and at home not because of my dog ​​and cat, for example. But still, every cigarette is one too many. And I always enjoyed it so much! At one point I started making cigarettes myself, which made a huge difference in costs. Especially if I only smoked 8 to 10 a day. Then you keep saying to yourself: well, there are only a few per day.

 

On that one day in May I kicked out my cigarette and thought, and now I'm done! I thought it was so smelly and everything smelled like it: my hair, my clothes, my hands, yuck. When I had smoked at work, I always had hand cream to mask the smell of smoke from my colleagues. Actually too crazy for words. The fact that it smelled so bad and my mother's illness made me decide to take the plunge. And how happy I am!

The first 2 weeks I really yearned for a cigarette but then I took a lollipop. Then it was over. I can't even imagine myself with a cigarette in my hands anymore. That I've been doing that for so long! And now I smell my hair and my detergent, delicious! I taste much better and my condition has also improved a lot, I notice that especially during a performance or sports. When someone gets on the bus who has just smoked, it is such a very dirty smell. I've smelled that way all along, yuck.

 

It is really advisable to quit smoking. When in doubt, just do it. Look for distraction and avoid people who smoke for the first few weeks. Use a stop-smoking app in which you can keep track of everything. Works great. Hubby has also stopped for a week now, I am proud of you!

 

Are you an ex-smoker or are you having trouble quitting? Share your experiences below in the comments to give each other a boost!

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Proudweirdo
een jaar geleden

Wat stoer!! Toppie!
We lopen bijna gelijk, ik rook sinds 8 april niet meer, bijna een jaar dus. ;)
Ik kan niet veel tips geven, gezien ik op stressmomenten soms nog naar een sigaretje snak, maar ik weet dat die momenten maar even duren en zoek dan afleiding.
Verder heeft het mij geholpen om mezelf te belonen toen ik net gestopt was. Een beetje het sticker-effect bij kinderen, haha!
De ziekte van je moeder is natuurlijk vreselijk, maar het is goed dat het jouw ogen heeft geopend.
Ik wens jou en vooral je moeder sterkte en beterschap.
Liefs Tebrina

Michelle
een jaar geleden

Hoi Tebrina,
Dank voor je reactie. Wat een topper ben je! Goed dat je beseft dat die momenten maar kort duren. Zelf heb ik echt nergens last van, ben blij dat ik van die stank af ben! Zelfs niet afgelopen week toen mijn moeder werd geopereerd en het niet helemaal zoals verwacht ging heb ik geen enkel moment aan een sigaret gedacht. :)
Lief van je, dank je wel! Hele fijne dag.
Liefs, Michelle