• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Oh palletboom, oh palletboom

Gepubliceerd op 5 december 2019 om 18:14

Een aantal jaren geleden kwam ik een kerstboom op een pallet tegen op internet en dacht: Die wil ik ook! Zelf aan de slag gegaan met pallet,verf en versieringen maar dit jaar was ik toe aan een wat grotere kerstboom. Samen met mijn vriend aan de slag gegaan, en wat is ‘ie weer leuk geworden!

Misschien wel één van de leuke dingen om te doen: Kerstshoppen. Daarmee begon dit hele feestje. Verschillende tuincentra’s afgeweest om te bepalen welke kleuren ik zou nemen voor mijn palletboom. Eén tuincentrum was zo groot dat we de volgende avond terug zijn gegaan. :) Het zijn natuurlijke kleuren geworden omdat ik onderaan de stam ook wat dennenappels wilde neerleggen: zilver, taupe en zachtroze. Steekt mooi af op de witte achtergrond.

Allereerst hebben we een pallet wit geverfd met white wash-verf van de Action. Super simpel. Deze een nachtje laten drogen voordat we verder gingen. Daarna de plekken afgetekend waar de spijkers moesten komen. Ik heb rekening gehouden met de plaats van de “stam”; een oud houten blok van mijn open haard in mijn vorige huis.

Nadat we de spijkers erin geslagen hadden, hebben we de lichtjes opgehangen in de vorm van een kerstboom. Als “sneeuw” heb ik wit vilt neergelegd waar ik de pallet op heb geplaatst. Stam ertegen aan met de dennenappels en het begin is er. Tijd om te versieren!

Kerstmuziekje aan en versieren maar! Nog wel een lastig klusje als je er zo dicht op zit dus het helpt als je af en toe even van een afstandje kijkt. Ik heb het niet te druk gemaakt omdat ik op het vilt voor de pallet nog wat dingen wilde neerzetten.

Hij is onwijs leuk geworden, super gezellig weer! En gelukkig laten mijn hond en vooral mijn kat alles met rust. Nu nog wat meer cadeautjes eronder en hij is helemaal af.

 

Staat jouw kerstboom al? Heb jij een echte kerstboom of ook een in elkaar geknutselde?

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Oh pallet tree, Oh pallet tree

A few years ago I came across a Christmas tree on a pallet on the internet and thought: I want that too! I started working with pallet, paint and decorations, but this year I was ready for a somewhat larger Christmas tree. I went to work with my boyfriend, and what fun it has become again!

Perhaps one of the fun things to do: Christmas shopping. That started this whole party. Have visited several garden centers to determine what colors I should use for my pallet tree. One garden center was so big that we went back the following evening. :) They have become natural colors because I also wanted to put some pine cones at the bottom of the trunk: silver, taupe and soft pink. Beautifully contrasts with the white background.

 

First of all, we painted a pallet white with Action's white wash paint. Super simple. Let this dry overnight before continuing. Then marked the places where the nails should be. I have taken into account the location of the “tribe”; an old log from my fireplace in my previous house.

 

After we hit the nails in, we hung the lights in the shape of a Christmas tree. As “snow” I put white felt on which I placed the pallet. Fight it with the pinecones and the start is there. Time to decorate!

 

Christmas music and decorate! Still a difficult job if you are so close to it so it helps if you look from a distance every now and then. I didn't get too busy because I wanted to put some things on the felt in front of the pallet.

He has become really nice, super nice weather! And luckily my dog ​​and especially my cat leave everything alone. Now some more presents underneath and it is completely finished.

 

Is your Christmas tree already standing? Do you have a real Christmas tree or also a pieced together one?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.