• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Wie zijn mijn voorouders? * R e p o s t *

Gepubliceerd op 20 mei 2020 om 18:21

Een aantal jaren geleden ben ik begonnen met het uitzoeken van mijn stamboom. Ik was erg nieuwsgierig naar waar ik vandaag kom en waar de roots van mijn familie liggen. Dat ik niet 100% Nederlands ben wist ik al, maar wie zijn mijn voorouders?

 

Via My Heritage ben ik mijn stamboom gaan uitpluizen. Ik had het geluk dat één van mijn tantes ooit al was begonnen met mijn moeder haar kant. Daardoor wist ik al wat over die tak van de familie, dat de moeder van mijn opa bijvoorbeeld Duits was. Ik heb verschillende takken onderverdeeld in de stamboom, zodat ik op 4 takken uitkwam. Nu nog zien hoe ik moest beginnen.

 

Op internet zijn veel verschillende websites waarbij je kan zoeken naar je voorouders en zelf documenten kunt downloaden. Documenten zoals foto's, trouwakten, overlijdensakten en zelfs verhuisakten. Ik heb er inmiddels heel wat verzameld. Ontzettend gaaf om de handtekening van een familielid te zien van zoveel jaren geleden. De site waar ik het meeste aan had was wiewaswie.nl en openarch.nl. Gaandeweg kom je veel meer sites tegen waar je het één en ander kunt vinden.

 

Het is echt heel leuk wat je allemaal ontdekt. Zo is mijn overgrootvader heraut is geweest (omroeper bij belangrijke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de geboorte van Prinses Beatrix) en ook nog ruim 10 jaar dè stads-sinterklaas van Zwolle!  Er schijnen polygoon-films van te zijn,  maar die liggen bewaard in Den Haag en zijn alleen toegankelijk voor familieleden. Binnenkort maar even een kijkje gaan nemen! De opa van mijn vader was medeoprichter van voetbalclub Celeritas en was daar de keeper met als bijnaam "Ijzeren Hein".

 

 

Het meest bijzondere is dat een ver familielid in een inrichting was opgenomen en daar uiteindelijk was gestorven. Na even op Google gezocht te hebben bestond deze inrichting nog steeds! Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en hen een mail gestuurd met het verhaal van mijn stamboom. Tot mijn verbazing ontving ik een mail terug met de bevestiging van zijn opname en overlijden. De dossiers waren nog steeds bewaard gebleven.

Verder vertelde de zus van mijn oma dat daar in de familie ‘het gerucht’ ging dat de opa van mijn overgrootmoeder een buitenechtelijk kind is geweest van Koning Willem 3 en een Duitse dienstmeid.  Deze dienstmeid heette naar verluid Eltermann. Ik weet dat achternamen zich in het verleden hebben ontwikkeld en zijn veranderd. Eltermann…  Hellermann… Helderman… Blauw bloed!?  Zou het? Ik hoop daarachter te komen! ;)

 

Het is fijn dat er zoveel gedigitaliseerd is met betrekking tot de documentatie alleen is het zo dat dat maar tot een bepaald jaar gaat. Voor dat jaartal zou je echt gemeentenhuizen en stadsarchieven moeten bezoeken om achter zaken te komen. Zelf ben ik tot 1650 gekomen ongeveer en moet uiteindelijk langs de gemeentehuizen van Den Haag, Leiden, Garmerwolde, Kampen en Oberdorla (Duitsland) om meer over mijn voorouders te weten te komen.

 

Mocht je twijfelen om dit te gaan doen, probeer het want het is echt ontzettend interessant! In een andere blog vertel ik meer over My Heritage.

 

Heb jij je stamboom wel eens uitgezocht? Of zou je dit willen?

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Who are my ancestors? * R e p o s t *

A few years ago I started figuring out my family tree. I was very curious about where I come today and where my family's roots lie. I already knew that I am not 100% Dutch, but who are my ancestors?

 

Through My Heritage I started to find out my family tree. I was lucky that one of my aunts had already started with my mother's side. Thus, I knew something about that branch of the family, the mother of my grandfather's example was German. I have divided several branches in the family tree, so that I ended up with 4 branches. Now see how I should start.

 

On the Internet are many different websites where you can search for your ancestors and even download documents. Documents such as photos, marriage certificates, death certificates and even moving certificates. I have collected quite a few. Very cool to see the signature of a family member from so many years ago. The site I benefited most from was wiewaswie.nl and openarch.nl. Along the way you come across many more sites where you can find some things.

 

It is really nice what you discover. For example, my great-grandfather was a herald (announcer at important events such as the birth of Princess Beatrix) and also the city-Santa Claus of Zwolle for more than 10 years! There seem to be polygon films, but they are kept in The Hague and are only accessible to family members. Take a look soon! My father's grandfather co-founded football club Celeritas and was the goalkeeper there nicknamed "Iron Hein".

 

The most special thing is that a distant relative was admitted to an institution and eventually died there. After searching on Google, this device still existed! I put on the bad shoes and sent them an email with the story of my family tree. To my surprise, I received an email back confirming his admission and death. The files were still preserved.

My grandmother's sister also said that there was "a rumor" in the family that my great-grandmother's grandfather was an illegitimate child of King William 3 and a German maid. This maid was said to be Eltermann. I know surnames have developed and changed in the past. Eltermann… Hellermann… Helderman… Royal blood !? Would it? I hope to find out! ;)

 

It is nice that so much has been digitized with regard to the documentation, it is the case that it only goes up to a certain year. Before that year, you really should visit town halls and city archives to find out. I myself came to about 1650 and eventually have to visit the town halls of The Hague, Leiden, Garmerwolde, Kampen and Oberdorla (Germany) to learn more about my ancestors.

 

If you are not sure about doing this, try it because it is really interesting! In another blog I tell more about My Heritage.

 

Have you ever selected your family tree? Or would you like this?

 

With Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Gerard
een jaar geleden

ha Mies.

Mooi hoor dat je zo iets vind.
Bij mij blijkt mijn achternaam eigenlijk Klemme te heten en was vernoemd naar een boerderij de Klem, alleen de eigenaar heette anders. Hahaha
Mijn overgrootvader bleek naam te duits vinden en werd achternaan Klem.is
Van mijn moeders kant, blijkt Sandra v. Nieuwland een ver familielid te zijn, haar oma was/ de zus van mijn oom, zwager van mijn moeder.
Je ziet zo kom je nog achter dingen. Hahaha.
Nog heel veel plezier en succes met uitpluizen van je stamboom.

Groetjes van ons