• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Power hour

Gepubliceerd op 30 mei 2020 om 19:06

De afgelopen tijd ben ik naar manieren gaan zoeken om tijd voor mezelf te nemen terwijl ik mezelf toch blijf ontwikkelen. Om niet stil te staan en te werken aan mijn skills, mindset en toekomst. Toen kwam ik op het idee van een power-uurtje (Power hour) waaraan ik mijn eigen draai heb gegeven. Dit heb ik doorgegeven aan mensen uit mijn omgeving en aan cliënten en krijg super leuke reacties! 

 

Power hour

Elke dag neem ik een uur de tijd voor mezelf. Me-time maar dan net even wat anders. Dat doe ik zodra ik ben opgestaan zodat ik de dag goed start en gefocust kan blijven. Ik herinner mezelf er elke dag aan wat belangrijk is in het leven terwijl ik mezelf ontwikkel. Handig toch? Ik ga jou nu wat tools geven om dit in jouw leven toe te passen en er uiteindelijk je eigen invullen aan te geven, al is het maar 1 uur per week!

 

Invulling

In dit uur is het belangrijk dat je jezelf openstelt om aan jezelf te durven en kunnen werken. Jij bent het waard! Ergens in je leven komt wat je geleerd hebt goed van pas en je kunt er zelfs anderen mee helpen. Iedereen is uniek dus heeft andere behoeften. Dat betekend dat voor de één een power hour anders kan worden ingevuld als voor de ander. Misschien heb jij wel meer behoefte aan een langere meditatie dan dat ik heb. Geen probleem, doe waar jij je goed bij voelt! Dit is mijn indeling:

 

Meditatie; Ik begin met een ochtend meditatie. Lekker wakker worden terwijl je levenslessen leert. Ik krijg dan altijd meteen weer een focus en raak super gemotiveerd om de dag te beginnen en te knallen!

Podcast; Daarna luister ik naar een podcast van Rob Dial (Mindset Mentor) en schrijf alles op. Dit staat gewoon op Spotify en hij verteld je o.a. hoe je je leven zelf in de hand hebt en er een succes van kan maken. Fantastisch!

Motivational Speech; Op Youtube luister ik dan naar een Motivational Speaker. Dit zijn vaak onbekende mensen en soms ook beroemdheden. Hier krijg ik zo'n ontzettende boost van! Hiermee leer je echt van jezelf te houden, alles uit je dag te halen en hoe je van alles in je leven eigenlijk zelf de controle hebt. 

Dankbaarheid; Als laatste schrijf ik 3 dingen op waar ik dankbaar voor ben. Elke dag weer. Zo leer je jezelf echt aan om gelukkig te zijn met kleine dingen. Om niet meer te willen dan dat je hebt en om het oordeel van een ander links te laten liggen. 

 

Met deze onderdelen werk je aan je mindset!

 

Work it baby!

Het lijkt misschien veel werk of te ver gezocht maar echt: als jij hierin eenmaal je routine hebt, dit zoveel gaat schelen in je dagelijks leven. Je gaat zo anders naar jezelf en je eigen kunnen kijken en je blijft maar groeien. Dit merk je ook! Je kunt hier dus je eigen invulling aan geven en je deelt het in zoals jij wilt. Het hoeft ook niet per sé 's ochtends maar kan ook 's avonds na het eten. Iedereen heeft nog wel wat te leren en daar ben je nooit klaar mee. Daag jezelf uit! 

"Inner growth changes our reality."

 

Ik ben heel benieuwd of en hoe jij dit gaat toepassen. Laat het me weten via een comment of DM! Heb je nog vragen of wil je meer info, stuur me gerust een mailtje! Dan ga ik met jou samen kijken wat voor jou passend is.

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Power Hour

Lately I've been looking for ways to take time for myself while still developing myself. In order not to dwell and work on my skills, mindset and future. Then I came up with the idea of ​​a power hour (Power hour) to which I gave my own twist. I have passed this on to people in my area and to clients and I have super sweet reactions!

 

Power hour

Every day I take an hour for myself. Me-time but slightly different. I do that as soon as I get up so that I can start the day well and stay focused. Every day I remind myself what is important in life as I develop myself. Handy, right? I am going to give you some tools to apply this in your life and eventually give it your own interpretation, even if only 1 hour a week!

 

Completion

In this hour it is important that you open yourself up to dare and be able to work on yourself. You are worth it! Somewhere in your life, what you've learned comes in handy and you can even help others with it. Everyone is unique, so they have different needs. This means that for one person a power hour can be filled in differently than for the other. Maybe you need a longer meditation than I have. No problem, do what you feel good about! This is my format:

 

Meditation; I start with a morning of meditation. Wake up while you learn life lessons. I always get a focus immediately and get super motivated to start the day and pop!

Podcast; Then I listen to a podcast from Rob Dial (Mindset Mentor) and write everything down. This is just on Spotify and he tells you, among other things, how you can control your life and make it a success. Fantastic!

Motivational Speech; Then I listen to a Motivational Speaker on Youtube. These are often unknown people and sometimes celebrities. This gives me such a huge boost! With this you really learn to love yourself, get the most out of your day and how you actually control everything in your life.

Gratitude; Finally, I write down 3 things I am grateful for. Every day again. This is how you really teach yourself to be happy with small things. To not want more than you have and to ignore the judgment of another.

 

With these parts you work on your mindset!

 

Work it baby!

It may seem like a lot of work or too far-fetched, but really: once you have your routine in this, it will matter so much in your daily life. You look at yourself and your own ability so differently and you keep growing. You will notice this too! So you can give it your own interpretation and you arrange it as you want. It is not necessarily in the morning, but can also be done in the evening after dinner. Everyone has something to learn and you are never done with that. Challenge yourself!

"Inner growth changes our reality."


I am very curious if and how you will apply this. Let me know via a comment or DM! Do you have any questions or would you like more information, please send me an email! Then I will work with you to see what is right for you.

 

With Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.