• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Road Trips

Gepubliceerd op 18 juli 2020 om 19:01

Road Trips. Eén van dé manieren om je wereld uit te breiden en te ontdekken. Ik ga het liefst zo vaak mogelijk op een road trip, regelmatig samen met vrienden maar meestal met mijn vriend. Rijden naar een nog onbekende locatie en daar ontdekken. We kijken op Google Maps, kiezen een plek of bezienswaardigheid en stappen in de auto. Heerlijk! Wil jij dit ook gaan doen? Hieronder volgen wat leuke plaatsen en tips wat je allemaal mee kan nemen zoals... je skates!

 

Een plek kiezen

Road trips zijn eigenlijk lange stukken rijden naar een plek en daar rondkijken. Je pakt gewoon internet erbij en gaat op zoek. Weet je al of je naar een bos wilt of bijvoorbeeld een plaats waar je heel nieuwsgierig naar bent? Of heb je echt geen idee? Alles is op internet te vinden. Kijk naar blogs zoals deze voor tips en vraag vrienden of familie wat zij kunnen aanraden. Wil je een halve dag rijden of wil je een heel weekend weg? Plan dat dan vooruit. Overigens is het wel aan te raden om vooraf even te kijken waar restaurant "De Twee Gouden Bogen" (oftewel de grote gele M) of een benzinepomp zit, voor als je onderweg een toilet nodig hebt.

 

Geocachen

Ben je inspiratieloos kun je ook gewoon gaan Geocachen. Heb je geen flauw benul waar ik het over heb, kun je dat teruglezen in één van mijn andere blogs. Download de app en gaan! Waarom Geoachen? Omdat je, terwijl je op zoek bent naar een cache, echt op de meest mooie plekken terecht komt waar je anders nooit heen zou gaan! Op deze manier hebben mijn vriend en ik het Brielle en het Brielse meer ontdekt, nu ons favo plekje om te vertoeven.

 

Wat neem ik mee op een road trip?

Wat je zoiezo altijd mee moet nemen (naast een volle tank) is een flesje water. Altijd handig voor als er wat gebeurd! Uiteraard zorg je dat je in de auto je EHBO kit hebt liggen en je je geld, ID bewijs en mobiele telefoon opgeladen en wel mee hebt. Wat lekkers voor onderweg is ook zeer zeker aan te raden! (Of je stopt ergens tussendoor). 

Wat wij ook altijd bij ons hebben is mijn spiegelreflexcamera (natuurlijk maak ik overal foto's als fotograaf) en... onze skates! Ga je naar een natuurgebied waar je aardig wat kilometers moet lopen, pak dan je skates. Word je ook nog eens fit van. Wij doen vaak geoachen en skaten tegelijk. :) Ga jij ook geoachen? Vergeet dan niet je geocache spulletjes zoals een pen en pincet.

 

Mijn top 5 Road Trips

1. Brielle en het Brielse Meer

Bij toeval tijdens het geocachen ontdekten mijn vriend en ik deze prachtige plek. Je kunt hier wandelen, geocachen, skaten, zwemmen, varen en nog veel meer. Rondom vind je historische bezienswaardigheden. Het is er heerlijk rustig en je hebt alle ruimte.

2. Spookstad Doel

Doel ligt vlak over de grens in Belgie. Er wonen nog een paar mensen en bestaat vooral uit leegstaande huizen en katten. Heel veel katten. Alles is verlaten en staat inmiddels vol met graffiti.Je kunt er nog wel wat drinken op de dijk. Voordat je gaat, is het het beste om je te verdiepen in de geschiedenis van Doel en waarom het verlaten is en de laatste mensen niet weg willen. Ook al is het aantrekkelijk... Ga niet de leegstaande huizen in. Het is gevaarlijk en je loopt het risico op een boete. Binnenkort zal ik een blog schrijven over Doel.

3. Posbank op de Veluwe

Echt een must see! Ben je net als ik fotograaf? Ga dan héél vroeg van huis weg in de maanden juli en augustus om de zonsopkomst te fotograferen. Dat vergeet je nooit meer. Samen met nog een heleboel andere fotografen trouwens. Overal om je heen de prachtige paarse gloed van de heideplanten en als je geluk hebt zie je herten en zwijnen. 

4. Meijendel Wassenaar

Meijendel is een prachtig natuurgebied om te wandelen. Je kunt er in de duinen, bos of strand wandelen. Laatst had ik er een fotoshoot en hadden we daar afgesproken. Ik was er nog nooit geweest maar wat is het daar prachtig! Inmiddels gaan we regelmatig een stuk wandelen. Tip: Zoek even naar de uitkijktoren voor een super mooi uitzicht! 

5. Baarle-Nassau

Dit is een dorp in Nederland met Belgische delen. Zo kun je dus op de grens van Nederland en Belgie staan en deze grens loopt zelfs door een winkel. Je hebt er leuke restaurantjes waar je lekker kunt lunchen. 

 

Ga jij wel eens op een road trip? Welke plekken raad jij aan?

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Road Trips

Road Trips. One of the best ways to expand and discover your world. I prefer to go on a road trip as often as possible, regularly with friends but usually with my friend. Drive to an unknown location and discover there. We look on Google Maps, choose a place or landmark and get in the car. Delicious! Do you want to do this too? Below are some nice places and tips that you can take with you like ... your skates!

 

Choosing a place

Road trips are actually long stretches to a place and looking around there. You just grab the internet and start looking. Do you already know if you want to go to a forest or, for example, a place that you are very curious about? Or do you really have no idea? Everything can be found on the internet. Check out blogs like this for tips and ask friends or family what they can recommend. Do you want to drive half a day or do you want to leave for an entire weekend? Then plan that ahead. Incidentally, it is advisable to look in advance where the restaurant "De Twee Gouden Bogen" (or the big yellow M) or a gas pump is located, if you need a toilet on the way.

 

Geocaching

If you are uninspired, you can also just go Geocaching. If you don't have a clue what I'm talking about, you can read it in another blog of mine. Download the app and go! Why Geoachen? Because, while looking for a cache, you really end up in the most beautiful places you would never go to! In this way my friend and I have discovered the Brielle and the Brielse lake, now our favorite place to stay.

 

What do I take on a road trip?

What you should always bring with zoiezo (next to a full tank) is a bottle of water. Always handy for when something happens! Of course you ensure that you have your first aid kit in the car and that you have charged your money, ID card and mobile phone. Some treats for on the way is also highly recommended! (Or you stop somewhere in between).

What we always have with us is my SLR camera (of course I take pictures everywhere as a photographer) and ... our skates! If you go to a nature reserve where you have to walk quite a few kilometers, grab your skates. You also get fit. We often do geoaching and skating at the same time. :) Are you also geoaching? Don't forget your geocache stuff like a pen and tweezers.

 

My top 5 Road Trips

1. Brielse Meer

By coincidence during geocaching, my friend and I discovered this beautiful place. You can go hiking, geocaching, skating, swimming, boating and much more. All around you will find historical sights. It is wonderfully quiet and you have plenty of space.

2. Ghost town of Doel

Target is just across the border in Belgium. A few people still live there and mainly consists of empty houses and cats. Lots of cats. Everything has been abandoned and is now full of graffiti, but you can still have a drink on the dike. Before you go, it is best to delve into the history of Doel and why it is abandoned and the last people don't want to leave. Even if it is attractive ... Do not enter the vacant houses. It is dangerous and you risk a fine. Soon I will write a blog about Doel.

3. Posbank on the Veluwe

Really a must see! Are you a photographer like me? Then leave home very early in the months of July and August to photograph the sunrise. You will never forget that. Along with a lot of other photographers, by the way. All around you the beautiful purple glow of the heather plants and if you are lucky you will see deer and boars.

4. Meijendel Wassenaar

Meijendel is a beautiful nature reserve for walking. You can walk in the dunes, forest or beach. Recently I had a photo shoot and we agreed there. I had never been there but how beautiful it is there! We now regularly go for a walk. Tip: Look for the lookout tower for a super nice view!

5. Baarle-Nassau

This is a village in the Netherlands with Belgian parts. So you can stand on the border of Holland and Belgium and this border even runs through a shop. You have nice restaurants where you can have a nice lunch.

 

Do you ever go on a road trip? Which places do you recommend?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.