• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

DNA test: De resultaten!

Gepubliceerd op 25 juli 2020 om 18:18

Al een aantal jaar ben ik bezig om mijn stamboom uit te pluizen,het enige dat ik nog niet had gedaan was een DNA test. Ik weet dat ik een deel Duits ben, omdat ik familie in Duitsland heb wonen, maar verder wist ik niets. Tot nu! De resultaten zijn binnen en ik heb ruim 3000 DNA Matches via de My Heritage website waar ik mijn stamboom heb. Spannend!

 

DNA test

Van My Heritage ontving ik een kit waar een DNA test in zat, voorzien van instructies en alle benodigdheden om te testen en het daarna goed afgesloten te kunnen versturen. Er zaten 2 swabs (stokjes) in, die je 60 seconden langs de binnenkant van je wang moest strijken aan beide kanten. Het stokje was na gebruik gemakkelijk af te breken om vervolgens in een klein buisje met bewaarvloeistof te doen. Daarna was het in de envelop doen en opsturen naar Amerika. Ondertussen word je goed op de hoogte gehouden via de mail, over dat je DNA is aangekomen en de stappen die daarna volgen. Hieronder de kit en het buisje:

 

De uitslag

Toen ik na 3 weken wachten de mail kreeg dat mijn DNA resultaten klaar staan wist ik niet hoe snel ik mijn testresultaten moest openen. Mijn vriend geroepen en samen gekeken. Ik opende de link en er begon een filmpje af te spelen met mijn naam erin: De resultaten zijn bekend, er zijn 3 etniciteiten (bevolkingsgroepen) gevonden: 

 

Noord- en West Europees 58%

Engels 26,9%

Scandinavisch 15,1%

 

Ook Scandinavisch! Vandaar dat ik dus al jaren naar Finland wil verhuizen :) Ik heb 3428 DNA Matches waarvan mensen uit Amerika, Engeland, België, Duitsland en nog meer landen komen. Ik ga ze komende tijd allemaal nalopen en kijken van welke familietak ze zijn. Er staat vanalles tussen, van oudooms tot derde graads achterneven. Super interessant!

 

Gezondheidsrapport

Ook kon ik een gezondheidsonderzoek aanvragen. Ik heb getwijfeld om dit te doen maar ik heb besloten om het toch aan te vragen omdat er een bepaalde rotziekte voorkomt in mijn familie. Ik moest een vragenlijst invullen en heb een uitgebreid rapport ontvangen over 42 aandoeningen en hoeveel kans ik daarop heb in de toekomst. Ik heb een licht verhoogd risico op 2 aandoeningen (Diabetes type 2 en een bloedstollingsaandoening). De overige 40 aandoeningen (Alzheimer, Parkinson, kanker e.d.) heb ik een gemiddeld of licht verlaagd risico op. Uiteraard betekend het niet dat ik deze aandoeningen nooit zal ontwikkelen. Daarom: Elke dag genieten van het leven.

 

Voor nu ga ik gewoon verder met het uitzoeken van mijn stamboom. In mijn vorige blog kon je lezen dat mijn vriend en ik gek zijn op roadtrips. We gaan de komende periode langs het Nationaal archief en gemeentehuizen in o.a. Groningen, Drenthe, Duitsland en Den Haag omdat daar allemaal familieleden vandaan komen, zelfs al ver voor 1600. We gaan ook langs begraafplaatsen om te kijken of mijn voorouders daar nog begraven liggen. Ook heb ik dankzij de DNA test een hoop documenten kunnen toevoegen aan mijn collectie, waar de handtekeningen van mijn verre voorouders op staan. Hoe gaaf is dat! 

 

Heb jij je stamboom wel eens uitgezocht of een DNA test gedaan?

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

DNA Test: The results!

For several years I have been trying to figure out my family tree, the only thing I had not yet done was a DNA test. I know that I am part German because I have family living in Germany, but I didn't know anything else. Until now! The results are in and I have over 3000 DNA Matches via the My Heritage website where I have my family tree. Exciting!

 

DNA test

I received a kit from My Heritage that included a DNA test. Of course with instructions and all the necessary equipment to test and then send it properly sealed. There were 2 swabs (sticks), which you had to stroke along your inner cheek for 60 seconds on both sides. The stick was easy to break off after use and then put it in a small tube with storage liquid. Then it was put in the envelope and sent to America. In the meantime, you will be kept well informed by email, about the arrival of your DNA and the steps that follow.

 

The outcome

When I received the email after 3 weeks that my DNA results were ready, I did not know how quickly I had to open my test results. Called my friend and watched together. I opened the link and a movie started playing with my name in it: The results are known, 3 ethnicities (population groups) have been found:

 

North and West European 58%

English 26.9%

Scandinavian 15.1%

 

That is why I have wanted to move to Finland for years :) I have 3428 DNA Matches from which people come from America, England, Belgium, Germany and more countries. I will check them all in the near future and see which family branch they belong to. There is everything in between, from great-uncle to third-degree cousins. Super interesting!

 

Health report

I was also able to request a health examination. I was hesitant to do this but I decided to request it anyway because unfortunately there is often some rotten disease in my family. I had to fill out a questionnaire and received a comprehensive report on 42 conditions and how likely I am in the future. I have a slightly increased risk of 2 conditions (type 2 diabetes and a blood clotting disorder). The other 40 disorders (Alzheimer's, Parkinson's, cancer, etc.) I have an average or slightly reduced risk of. Of course it doesn't mean that I will never develop these conditions. Therefore: Enjoy life every day.

 

For now I'm just going to continue figuring out my family tree. In my previous blog you could read that my friend and I love road trips. We will visit the National Archives and town halls in Groningen, Drenthe, Germany and The Hague, for example, because all of them will be relatives from there, even long before 1600. We will also visit cemeteries to see if my ancestors are still buried there. Thanks to the DNA test I was also able to add a lot of documents to my collection, which contain the signatures of my distant ancestors. How cool is that!

 

Have you ever selected your family tree or taken a DNA test?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.