• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Welke kies jij?

Gepubliceerd op 12 september 2020 om 19:43

Presets. Filters die je over je foto gooit om je content er mooier uit te laten zien. Hiermee kun je je content een thema geven, jouw brand boosten of meedeinen met de seizoenen. Zelf gebruik ik ze altijd, alleen.... ik kan nooit kiezen! Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan en zijn mijn presets binnenkort ook voor jou beschikbaar. Welke kies jij?

 

Wat zijn presets?

Presets zijn filters die je over een foto kan doen om net even dat beetje extra te geven. Het is niet zo dat je hem helemaal handmatig moet bewerken, maar je kunt je foto met één klik er heel anders uit laten zien. Het geeft sfeer en dimensie en geeft een heel andere look aan zelfs een fletse foto. Je kunt ze kopen maar ook zelf presets maken. Dat kost wel wat meer tijd. Er zijn mensen die een filter niet mooi vinden en de foto zo naturel mogelijk willen houden, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een filter met witte accenten of nude-tonen.

 

Verschillende soorten presets

Er zijn super veel verschillende soorten presets. Je kunt ze dus gebruiken om bijvoorbeeld jouw thema / kleurenschema te bepalen aan je Instagram feed. Dat staat mooier en overzichtelijker. Denk aan donkere kleuren, pasteltinten, roze of wit. Alles kan. Daarmee herkennen anderen jouw brand. Bedrijven kiezen ook vaak een thema met de kleuren van hun logo. Dan is het product meteen herkenbaar! Als je je aan een thema wilt houden of je logo kleuren wilt gebruiken is het raadzaam om het dan te houden bij 4 á 5 presets (per seizoen).

Seizoenen

Wat je ook kan doen is meedoen met de seizoenen. In de winter presets gebruiken met een witte filter, in de lente pastelkleuren. De zomer is zo warm mogelijk met geel en oranje en in de herfst (blijft voor mij het mooist :)) kun je je gang gaan met de prachtige herfstkleuren en wat meer naar het donkere en knusse neigen. Heel leuk als je ook nog foto's met lichtjes hebt of bokeh. Alle seizoenen geven volop inspiratie!

 

Hoe gebruik ik presets?

De presets die ik gebruik, gebruik ik in Lightroom Mobile van Adobe. Je hebt ook de Lightroom desktop versie maar dat zijn hele andere presets. Let daarmee op: De mobiele presets zijn NIET te gebruiken op de computer. Je download Lightroom Mobile gewoon in je appstore en je kunt de presets die je hebt als bestand erin opslaan en zo je foto's mooi maken. Binnenkort zijn mijn eigen presets te koop hier op de website, daar ben ik druk mee bezig. Overigens gebruik ik ze bij mijn fotografie heel soms, die foto's bewerk ik wel handmatig aan de hand van de opdracht.

 

Gebruik jij presets? Welke kies jij? Heb jij een thema?

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

Which do you choose?

Presets. Filters that you throw over your photo to make your content look better. With this you can give your content a theme, boost your brand or go with the seasons. I always use them myself, it's just.... I can never choose! That is why I started editing myself and my presets will soon be available to you. Which do you choose?

 

What are Presets?

Presets are filters that you can put over a photo to give that little bit extra. It's not that you have to edit it completely manually, but you can make your photo look completely different with one click. It gives atmosphere and dimension and gives a completely different look to even a faded photo. You can buy them but you can also make presets yourself. That takes a bit more time. There are people who do not like a filter and want to keep the photo as natural as possible, then you can, for example, choose a filter with white accents or nude tones.

 

Different types of presets

There are many different types of presets. You can use them to, for example, determine your theme / color scheme on your Instagram feed. That is better and clearer. Think of dark colors, pastel shades, pink or white. Everything is possible. This allows others to recognize your brand. Companies also often choose a theme with the colors of their logo. Then the product is immediately recognizable! If you want to stick to a theme or use your logo colors, it is advisable to stick to 4 to 5 presets (per season).

Seasons

What you can also do is participate with the seasons. Use presets with a white filter in winter, pastel colors in spring. The summer is as warm as possible with yellow and orange and in the fall (remains the best for me :)) you can go ahead with the beautiful autumn colors and lean a little more towards the dark and cozy. Very nice if you also have photos with lights or bokeh. All seasons provide plenty of inspiration!

 

How do I use presets?

I use the presets I use in Lightroom Mobile from Adobe. You also have the Lightroom desktop version, but those are completely different presets. Please note: The mobile presets can NOT be used on the computer. You just download Lightroom Mobile in your app store and you can save the presets you have as a file in it and make your photos beautiful. Soon my own presets will be for sale here on the website, I'm busy with that. Incidentally, I use them in my photography very occasionally, I edit those photos manually according to the assignment.

 

Do you use presets? Which do you choose? Do you have a theme?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.