• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Wat doe jij met je foto's?

Gepubliceerd op 19 september 2020 om 18:12

Afgelopen week ben ik benaderd voor een nieuwe samenwerking. Wat was ik blij verrast toen ik een mailtje las van Fotofabriek of ik een pakketje Retroprints wilde ontvangen om deze te reviewen. Ik kende Fotofabriek nog helemaal niet, maar wat hebben ze super leuke, unieke fotoartikelen die je kunt bestellen! Weet je niet wat je met je fotoverzameling aan moet? Lees even met me mee, dan laat ik het je zien.

 

Mailtje ontvangen

Zoals ik al zei ontving ik van de week een mailtje van Fotofabriek. Ze waren enthousiast over mijn blogs en foto's en of ik wilde samenwerken. Ik ben meteen op de site gaan kijken want het klonk mij niet bekend. Wat hebben zij leuke producten! Ik ga er zelf ook een aantal dingen bestellen, want het is ook helemaal niet duur. Ik mocht een setje Retroprints maken en bestellen. En zo geschiedde. En ik kon meteen weer eens een mini product-fotoshoot doen. :)

 

Retroprints

Met Retroprints geef je je foto's een retrolook of vintage effect zoals een polaroid. Ik hou er van! Er zit een wit frame om de foto zodat je daar je foto nog meer kunt personaliseren met tekst of clipart. Ik heb voor tekst gekozen op foto's van mijn portfolio. Ze zien er mooi en stevig uit en zijn van hoge kwaliteit. Er zijn heel veel manieren om ze op te hangen: in een grote lijst, aan knijpertjes, aan een lichtslinger, aan de wand in je woonkamer of kantoor. Ik denk ook dat ze onwijs leuk zijn om cadeau te doen, ik zou er in ieder geval heel erg blij mee zijn! En ik vond het trouwens een hele snelle levering. (Dus ben je een verjaardagscadeau vergeten kun je nog last minute iets heel leuks creëren!)

Andere producten van Fotofabriek

Wat mij opviel op de site is het uitgebreide aanbod wat Fotofabriek aanbied. Ik word er helemaal enthousiast van! In de categorie cadeau alleen al zulke unieke en leuke producten: van Merci Chocolade tot mondkapjes en wijnkisten. En alles gepersonaliseerd met jouw gekozen foto en/of tekst erop. Voor een feestje kun je er ook terecht: Jouw foto pronkt op o.a. de bierviltjes en slingers. Hoe leuk is dat!

Ben je net als ik fotograaf of wil je je vakantie of uitjes bundelen? Dan is er een rijk aanbod aan fotoboeken. Je kunt heel makkelijk online je eigen fotoboek maken. Je kunt kiezen uit verschillende covers, veel verschillende ontwerpen en je kunt er altijd vragen stellen. Verder kun je op Fotofabriek terecht voor kalenders, wanddecoratie, agenda's, muismatten, placemats en nog veel meer. 

 

Foto's afdrukken

Je kunt er uiteraard ook je eigen foto's afdrukken. Hier staan de Retroprints onder. Ook dit is een online service dus heel makkelijk te maken. Je kunt er ook terecht voor foto strips, foto in lijst, fotovergrotingen en ben je echt apetrots op je foto, dan kun je hem ook laten afdrukken op posterformaat ;). Kortom, neem even een kijkje want het is echt de moeite waard en niet duur. Deze gaat op mijn lijstje met aanraders.

 

Heb jij al iets leuks op Fotofabriek gezien?

 

Liefs, Mies

 

-------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW-------------------------------------

What do you do with your photos?

Last week I was approached for a new collaboration. I was pleasantly surprised when I read an email from Fotofabriek asking if I wanted to receive a package of Retroprints to review it. I didn't know Fotofabriek at all, but they have super nice, unique photo articles that you can order! Not sure what to do with your photo collection? Read along with me and I'll show you.

 

Received an email

As I said, I received an email from Fotofabriek last week. They were enthusiastic about my blogs and photos and whether I wanted to collaborate. I immediately went to look at the site because it didn't sound familiar to me. What nice products they have! I will also order a number of things myself, because it is not expensive at all. I was allowed to make and order a set of Retroprints. And so it happened. And I could immediately do a mini product photo shoot again. :)

 

Retroprints

With Retroprints you give your photos a retro look or vintage effect such as a polaroid. I love it! There is a white frame around the photo so that you can personalize your photo even more with text or clipart. I have chosen text on photos of my portfolio. They look nice and sturdy and are of high quality. There are many ways to hang them: in a large frame, on pegs, on a string of lights, on the wall in your living room or office. I also think they are great fun to give as a present, I would be very happy with them! And I thought it was a very fast delivery. (So if you forgot a birthday present, you can create something really nice last minute!)

Other products from Fotofabriek

What struck me on the site is the extensive range that Fotofabriek offers. It makes me very excited! In the gift category alone such unique and fun products: from Merci Chocolate to mouth caps and wine boxes. And everything personalized with your chosen photo and / or text on it. You can also go there for a party: Your photo shows off, among other things, on the beer mats and streamers. How nice is that!

Are you a photographer like me or do you want to bundle your holidays or road trips? Then there is a wide range of photo books. You can easily create your own photo book online. You can choose from different covers, many different designs and you can always ask questions. You can also go to Fotofabriek for calendars, wall decorations, agendas, mouse pads, placemats and much more.

 

Print photos

You can of course also print your own photos. You can find the Retroprints here. This is also an online service so very easy to create. You can also go there for photo strips, photo in frame, photo enlargements and if you are really proud of your photo, you can also have it printed in poster size ;). In short, take a look because it is really worth it and not expensive. This one is on my list of recommendations.

 

Have you already seen something nice at Fotofabriek?

 

Love, Mies


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.