• 1-op-1 Life Coach Sessies
  • Diverse fotoshoots te boeken
  • Logo designs
  • Kledinglijn

Throwback 2020

Gepubliceerd op 31 december 2020 om 17:55

We zijn het er denk ik wel met zijn allen over eens dat 2020 een [censuur] jaar was. Toch is het voor mij persoonlijk een goed jaar geweest. Zoals elk jaar sluit ik ook dit jaar af met een korte throwback-blog; Dit was mijn 2020:

Mijn moeder haar operatie
In 2019 bleek mijn moeder o.a. 3 lekkende hartkleppen te hebben en binnen 2 jaar geopereerd moest worden omdat dit anders niet goed zou aflopen. Na een hele lange wachtlijst was het in maart eindelijk zo ver, ze werd in Utrecht geopereerd. Helaas waren er complicaties en liep haar hart vol bloed na de operatie, waarna ze 's nachts opnieuw geopereerd moest worden. Na de 2e operatie werd ze niet wakker en dit duurde een aantal angstige dagen. Gelukkig werd ze uiteindelijk wakker en is inmiddels grotendeels hersteld. 

Verhuist naar Den Haag
In april ben ik weer terugverhuist naar Den Haag, en zijn we inmiddels op huizenjacht in de omgeving van Zeeland/Brabant. We zijn op zoek naar meer rust en natuur en een mooie plek waar onze kleine kan opgroeien.

Mijn eigen bedrijf begonnen
Begin juni stond ik bij de KvK voor de deur om Piece of Mies in te laten schrijven! Wauw, mijn eigen bedrijf! Bij dit bedrijf ben ik fotograaf, Life Coach en designer en heb ik inmiddels mijn eigen kledinglijn dat steeds beter gaat lopen. Zo dankbaar hiervoor! 🙏 In 2021 gaan we hier dus vrolijk mee verder en wil gelijk ook mijn lieftallige Personal Assistants bedanken 😜 Mijn vriend Patrick en nicht Tamara die me regelmatig helpen met neventaken. Dank jullie wel!

Zwanger worden
In juni spraken Patrick en ik erover om te stoppen met de pil. In augustus daadwerkelijk gestopt, denkende dat het nog wel heel lang kon gaan duren allemaal. 2 maanden later de test waar je wèl een positieve uitslag bij wilt: Wij zijn zwanger! ❤️ Vanaf januari zal ik ook baby-blogs gaan posten.

Hoe was jouw 2020?
Patrick en ik willen jullie een hele fijne jaarwisseling wensen en we hopen dat 2021 voor iedereen een prachtig mooi jaar wordt! 🥂

----------------------------------------------------------------ENGLISH LANGUAGE BELOW----------------------------------------------------------------

Even een gezellig zomers kiekje tussendoor! :)

Throwback to 2020

I think we all agree that 2020 was a [beep] year. Still, it has been a good year for me personally. Like every year, I also close this year with a short throwback blog; This was my 2020:

 

My mother's surgery

In 2019 my mother turned out to have 3 leaking heart valves and had to be operated within 2 years because otherwise it would not end well. After a very long waiting list, it was finally time in March, she was operated on in Utrecht. Unfortunately, there were complications and her heart was filled with blood after the operation, after which she had to have another operation at night. After the 2nd operation she did not wake up and this lasted several anxious days. Fortunately, she eventually woke up and has now largely recovered.

 

Moved to The Hague

In April I moved back to The Hague, and we are now house hunting in the Zeeland / Brabant area. We are looking for more peace and nature and a beautiful place where our little one can grow up.

 

Started my own business

At the beginning of June I was at the door of the Chamber of Commerce to register Piece of Mies! Wow, my own company! At this company I am a photographer, Life Coach and designer and I now have my own clothing line that is getting better and better. So grateful for this! 🙏 In 2021 we will happily continue with this and would like to thank my lovely Personal Assistants 😜 My friend Patrick and cousin Tamara who regularly help me with side tasks. Thank you!

 

Become pregnant

In June Patrick and I talked about quitting the pill. Actually stopped in August, thinking it could all take a long time. 2 months later the test for which you do want a positive result: We are pregnant! ❤️ From January I will also be posting baby blogs.

 

How was your 2020?

Patrick and I would like to wish you a very happy New Year and we hope that 2021 will be a wonderful year for everyone! 🥂 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.